Oprava povrchů u odvodňovacích žlabů – zařezání povrchu při žlabu a konfigurace spáry. Vyčištění spáry a styčných ploch žlabu (mechanicky nebo otryskáváním), nanesení penetračního nátěru. Aplikace zálivkové hmoty, používáme za horka aplikovanou jednosložkovou modifikovanou asfaltovou zálivku firmy CRAFCO (černá barva)(PLS 34202), v případě širší spáry mix zálivky s kamenivem.